martes, enero 08, 2008

¿Si la societat municipal d’habitatge de Viladecavalls no informa ni tramita les ajudes al lloguer, com guanyen els sous?

http://viladecavalls

Els joves de la nostra Vila ja podrien sol·licitar l’ajuda al lloguer de 210€ mensuals que el govern Zapatero va aprovar, però no ho poden fer a l’empresa municipal d’habitatge, Multigestió S.L. perquè aquesta es veu que no te aquesta funció, dons encara no ha informar a ningú des de el començament del nou mandat.
Es va saber la dimissió irrevocable de l’antic gerent i el nomenament del nou, perquè va sortir al Ple municipal. Era mol grossut perquè l’alcalde ho amagues. El curiós es que l’antic gerent, ara es veu que fa d’administratiu al mateix lloc. Les raons i els sous no s’han dit, i ara tampoc es pot saber que es fa dintre d’aquesta “societat” municipal, dons el seu funcionament no es democràtic, ja que només està composada per la gent de l’equip de govern municipal. L’oposició no hi es , ni es informada.
El pagament del lloguer de 210€ mensuals és un nou pas per afavorir la igualtat d’oportunitats, i anar acomplint el compromís dels socialistes. La renda bàsica d’emancipació per als joves, que ha entrat en vigor el dia 1 de gener, suposa una ajuda mensual de 210 € al mes per als que visquin de lloguer i tinguin entre 22 i 30 anys. Aquesta mesura fomenta el mercat de lloguer, la mobilitat laboral i avança l’edat d’emancipació dels joves que ho desitgin.
El període màxim en què els joves podran rebre aquest ajut és de quatre anys, sempre i quan es vagin acomplint la resta de requisits.Per a sol·licitar aquest ajut cal disposar d’una font regular d’ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals i acreditar una vida laboral, com a mínim, de sis mesos d’antiguitat immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o d’una durada prevista de la font d’ingressos d’almenys sis mesos, que compten des del dia de la sol·licitud.
A més, és imprescindible no tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb el propietari de l’habitatge, no ser propietari d’un habitatge, i no ser titular de béns i drets amb un valor superior a 108.182 euros.
En el cas dels nous contractes de lloguer, es rebrà també un préstec sense interès de 600 euros, que es pot utilitzar per la fiança i que haurà de ser tornat al finalitzar el contracte de lloguer o quan es deixi de rebre la renda d’emancipació. Si es necessités aval, es percebran 120€ més per a les despeses de la seva tramitació.
Encoratjo als joves perquè demanin informació i els impresos i documents que cal aportar, a l’ajuntament. Cal exigir als politics quant manen que es faci el que pertoca, no amagar l’informació i obviar els serveis. Que guanyin el generós sou que s’han posat. Si algú te una mala resposta o no volem saber res, suggereixo que ho digueu a qualsevol regidor dels grups politics a l’oposició (PSC, ERC, IC-V).