jueves, enero 10, 2008

Alegacions al pressupost aprovat per CIU a Viladecavalls

Amb data 19 de desembre de 2007 es va celebrar un Ple Municipal Extraordinari a l'Ajuntament de Viladecavalls i al punt 6 de l'Ordre del Dia, tractava de la “Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de l’any 2008”. El PSC va interposa al.legacions contra l’acord, sol.licitant l’elaboració d’un nou text pressupostari, que tingui en compte els aspectes ressenyats a les al·legacions:
1.-És un pressupost que no fa cap esforç de contenció i priorització de la despesa pública.
2.-És un pressupost que no millora el nivell qualitatiu i quantitatiu dels serveis que es presten actualment.
3.-És un pressupost que no potencia el servei a les persones.
4.-És un pressupost sense cap tipus de participació, ni exposició mitjançant audiència pública, conferència pública, o altres formes participatives, permetent recollir les sensibilitats de col·lectius, entitats o persones i per això no es compleixen les mínimes premisses de participació ciutadana.
5.-És un pressupost al qual CIU no ha manifestat voluntat política de facilitar acords o aportar criteris de millora o correcció, a la destinació de partides i criteris de prioritat.
6.-És un pressupost poc solidari, és troben a faltar partides que vagin amb aquesta direcció, no s’ha arribat al 1 per % en solidaritat quant això era un objectiu comú de totes les forces politiques, per aquet mandat.
7.-És un pressupost que no fa una aposta social que constitueix el nucli de tot procés d’integració ciutadana.
8.- És un pressupost poc clarificador, no te la relació de les subvencions ordinàries anuals a les entitats, hi ha una sèrie de partides que s’haurien d’explicar com la corresponent als Plans de Formació Permanent (dotada amb 41.700 euros), la de Retribució en espècies (dotada en 10.000 euros), la d’indemnitzacions (dotada en 117.000 euros), la partida de productivitat equivalent a 20.140.491 pessetes, etc..
9.-És un pressupost que realitza clientelisme pur i dur, fet de cara a la galeria per afavorir els interessos dels votants de Convergència.
10.- És un pressupost que no aposta per la formació i el suport a la joventut.
11.-És un pressupost que amaga la presència dels assessors i dels càrrecs de confiança encoberts.
12.-És un pressupost que no te credibilitat, les inversions que recull no és faran, com no s’ha fet el pont del Molinot previst als pressupostos participatius de l’any 2005 , el pont sobre les vies de la RENFE, la piscina municipal, la nova llar d’infants...