domingo, noviembre 04, 2007

Els Grups politics PSC, ERC e IC-V a Viladecavalls, s’oposen a propostes agosarades i sense mesura de CIU i PVA

http://viladecavalls-francisco
CIU va presentar al Ple municipal del 25 d’octubre un par de propostes de d’autopropaganda, que van portar a la campanya electoral, concretament la aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques per la selecció del proveïdor del subministrament de gespa artificial als camps de futbol municipal de Can Trias i Casc Antic, i el plec de clàusules per la selecció d’arrendador financer.
Es vol posar mitjançant leasing, perquè no hi han diners, i que sigui l’empresa municipal d’habitatge qui faci la gestió. L’oposició no nega l’interés d’equipar els camps de futbol, però no ho veuen amb la prioritat i urgència de CIU i PVA i van plantejar raonaments que no van tenir respostes. Fins i tot, ERC i PSC donaven suport a la proposta si es reduïa a només un camp de futbol.
L’autisme de CIU va preferir anar a les votacions per fer veure que l’oposició es contraria a la pràctica esportiva del futbol i a equipar els camps. Evidentment l’oposició ha votat en contra, no de les demandes esportives, si a unes propostes de CIU i PVA agosarades, polititzades i sense sentit. Es temerari parlar de camps de gespa, quant el transport es deficitari, l’escola de música es deficitària, al poliesportiu del Casc Antic encara no s'han començat les obres, el de Can Trias ja no es parla, la piscina no té garanties econòmiques de viabilitat, ni el pont de Sant Miquel.
La llista d’arguments no aclarits per CIU al PSC, ERC e IC-V es aquesta:
- Les propostes de CIU som condicionades a l’aprovació del pressupost de l’any 2008.
- No son necessitats generals i respon a les promeses electorals de CIU.
- El percentatge de practicants al futbol no justifica en si mateix la forta inversió, (770.000 €) de dos camps de gespa artificial.
- La proposta no hi aporta un Pla general d’esport a Viladecavalls.
- La proposta es el pagament polític de CIU i PVA al C.F. Can Trias.
- La proposta es agosarada, no hi ha pobles de 7.000 habitants que tinguin dos camps de gespa i Viladecavalls també té altres prioritats, per exemple, el transport públic.
- Proposar dos camps de gespa quan falta finançament pel pont de Sant Miquel, la piscina i el Poliesportiu de Can Trias..., es una proposta temerària.
-Hi han dubtes raonables sobre la viabilitat econòmica del projecte i sobre la seva gestió; en quant als avantatges fiscals del sistema ¿si hisenda som tots, fins quin punt interessa que la gestió es faci des de Viladecavalls Multigestió?.
-A l’empresa municipal (Viladecavalls Multigestió) no està representada la oposició (PSC, ERC, IC-V) i cal dubtar sobre la seva gestió i eficàcia.