lunes, noviembre 12, 2007

Càrrecs electes del Vallès a favor de millorar les comunicacions del Vallès sense el Quart Cinturó

Preocupats pels efectes que el Quart Cinturó tindria per al nostre territori:
-Defensem un
model de territori equilibrat, que preservi la xarxa d’espais naturals, que potenciï el Parc Agrícola del Vallès, i que fomenti la urbanització compacta.

-Lluitem per la
conservació dels espais lliures que encara queden al Vallès, pels seus importants valors ambientals, patrimonials i ecològics, però també per les seves funcions social i paisatgística.
-Apostem per un model de mobilitat sostenible, que prioritzi el transport col·lectiu, amb la creació d’una veritable xarxa de comunicació per ferrocarril, sense renunciar a altres mesures com ara la millora de la xarxa de carreteres existents i la supressió dels peatges de les autopistes de la regió metropolitana.
-Ens declarem contraris al Quart Cinturó
, ara anomenat també Ronda del Vallès, una infraestructura obsoleta, fruit d’una planificació expansiva, que promou la urbanització dispersa i l’ocupació del territori, i no resol les necessitats de mobilitat actuals ni de futur.
-Ens comprometem a treballar
per aconseguir una millora de les comunicacions en l’àmbit del Vallès, des d’una perspectiva respectuosa amb el territori i el medi ambient.
En coherència amb les consideracions exposades,
volem un Vallès sense el Quart Cinturó, ni Ronda del Vallès i convidem a tota la ciutadania a participar a la manifestació del diumenge 18 de novembre, a les 12 del matí, a Granollers.