miércoles, septiembre 05, 2007

Carta a l'Alcalde

http://laveudeviladecavalls.blogspot.com
/2007/09/ carta-lalcalde.html
Il·lustríssim Alcalde,
Com sabem que ens llegeix, hem cregut oportú utilitzar la Veu de Viladecavalls per proposar-li que ens expressi la seva opinió en relació a una sèrie d'interrogants i dubtes que circulen pel poble.
Tot i que vosté va aconseguir la majoria, pensem que donar explicacions d'allò que es fa és necessari per garantir la transparència d'un govern democràtic.
Sense més, passem a formular les preguntes:
1.És cert que s'ha prescindit dels serveis de l'empresa que s'encarregava dels menjadors de les escoles públiques i municipals? Si és així, quines han sigut les raons?
2.És cert que la nova empresa contractada per l'Ajuntament per substituir l'anterior està directament vinculada amb la Regidora Esperança Peralta? Aquests vincles són familiars(cunyat de la Regidora)?
3.Segons les informacions arribades a la Veu, l'AMPA del CEIP Rosella hauria sotmés a un control excessiu a l'empresa rescindida perquè el president de l'AMPA(Sr.Amiguet) és el marit de la Regidora Esperança Peralta i per tant, part interessada. Creu vostè que l'empresa contractada fins ara ha pogut ser víctima d'un mobbing empresarial?
4.Canviant de tema, com vostè sap els criteris de sel·leció del personal a l'administració pública han de garantir el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, de mèrit i de capacitat.
S'han garantit aquests deures de l'administració per fer les noves incorparacions a la plantilla(Josep Faure, Toni Florido, Roger Mestres...)?
És cert que Josep Faure és el president de CDC a Viladecavalls? És cert que Josep Faure no va arribar a finalitzar els seus estudis de Batxillerat? És cert que ocupa una plaça destinada a personal amb estudis superiors?
5.Al poble s'ha parlat molt d'acomiadament de personal i de llistes negres. És cert que els acomiadaments de personal, fets pel seu govern, han estat reconeguts com a improcedents des del mateix Ajuntament?
És cert que existeix una llista negra de treballadors considerats susceptibles de ser acomiadats?
És cert que la dona d'un Regidor de l'actual govern, Antonio Raso, ha estat contractada durant aquest estiu per treballar a l'Ajuntament?
Tenim més qüestions que ens han plantejat gent del poble. Però per no fer massa extensa la carta, esperem que no li molesti que en els propers dies continuem...
Donant-li les gràcies per antuvi, el saluda atentament, l'equip de la Veu de Viladecavalls.