miércoles, julio 11, 2007

¿Pasta de dents contaminada a Viladecavalls?

L’Agència Catalana de Consum ha trobat i retirat del mercat gairebé 19 mil tubs de dentifrici de procedència il.legal. Són falsificacions però cap de les mostres analitzades són tòxiques. La majoria de lots són de la marca “Colgate” i estan fabricats a Sud Àfrica.
A Espanya s’han retirat tubs de necessers de regal de la marca SPEARMINT, alguns facilitats fins i tot per a centres sanitaris, que contenien dietilenglicol. La comercialització a l’Estat espanyol dels dentifricis està sotmesa a una regulació sanitària que estableix com a requisit primordial la seguretat d’aquests productes.
L’Agència Catalana de Consum recomana als ciutadans comprovar que la pasta de dents que comprin estigui etiquetada com en castellà i que hi constin les dades de l’empresa fabricant o responsable a la Unió Europea. A més a més, si el producte es fabrica fora d’Europa, en l’etiqueta també hi ha de constar el país d’origen.
El Departament de Salut posa a disposició dels ciutadans el telèfon de Sanitat Respon, el 902 111 444, per resoldre els dubtes que puguin tenir sobre aquests dentifricis.