domingo, julio 15, 2007

La Cecot demana les Activitats Econòmiques de les empreses sense impostos

La patronal Cecot vol que es suprimeixi totalment l’Impost d’Activitats Econòmiques que recapten els Ajuntaments. L’entitat considera injustificat que es gravin les empreses amb l’IAE pel simple fet d’exercir l’activitat econòmica. No és el primer cop que la Cecot demana suprimir l’Impost. Ja ho va fer al 2005. La patronal demana que la supressió sigui total, independentment de la facturació.
La patronal cada vegada ho te millor i els treballadors pitjor.
Quan el Partit Popular governava a l’Estat, ja va impulsar una reforma fiscal que eximia de liquidar l’Impost a les empreses amb una facturació anual inferior al milió d’euros. Aquesta mesura va suposar que els Ajuntaments reduïssin substancialment el ingressos que rebien de la pròpia recaptació de l’IAE.
Les suposades compensacions de l’Estat no van resultar com s’havia venut als Ajuntaments.