domingo, julio 15, 2007

Al govern de Homs i Vega 'Qui dia passa, anys empeny'

‘Qui dia passa, anys empeny". Suggereixo que sigui el lema del nou bipartit acabat d’estrenar. L'anar fent és l’actitud vital que ha caracteritzat l'anterior equip de govern de CIU, i fa tota la sensació que continuarà essent el mot d’ordre dels quatre anys que ara encetem.
Un govern local que torna a posar més èmfasi en el poder que en la transformació i millora del poble, en què "ser" és més important que "fer". El problema de l'anar fent, de la rutina, del funcionament per inèrcia, té dues conseqüències directes. D’una banda, la incapacitat per fer front a les dificultats no previstes; cas paradigmàtic es la presentació de dos punts d’urgència al primer Ple de l’Ajuntament amb caràcter extraordinari, constava de 31 més. De l’altra, la renúncia al progrés, malgrat que Viladecavalls té totes les condicions per ser un poble de referència a la Comarca.
Davant de les actituds acomodatícies, autoritàries i properes al PP, ens cal anticipació, menys crispació política, obertura del govern municipal a les forces de l’oposició, força i ambició col·lectiva, al servei del poble i la seva gent. Cal treballar per aquest objectiu.
Josep Rull@t