sábado, julio 14, 2007

Els sous dels càrrecs polítics municipals de CIU+PVA a Viladecavalls

http://viladecavalls-francisco.blogspot.com
/2007/07/els-sous-dels-crrecs-poltics-municipals.html
Amb la presentació del nou cartipàs municipal hem pogut comprovar els sous que s’adjudiquen els regidors convergents, l’alcalde Sebastià Homs i el Paco Vega. Sous, no cal dir-ho, que estan per sobre de salari mínim interprofessional i també del que cobra la majoria de la població que ells diuen representar.
Però no s’acaba aquí: a més a més d’aquests sous i les dietes, sense especificar, cal tenir en compte també els ingressos que alguns dels tenen, provinents d’altres feines on treballen o negocis que regenten.
Molt interessant serà també conèixer el número de càrrecs de confiança contractats amb aquet supòsit, els “camuflats” amb contractacions temporals, i sumar els sous.En total, molts euros anuals de les butxaques dels ciutadans destinades a engruixir les butxaques dels convergents i els seus amics. Aquest fet només fa que allunyar el poble de la classe política.
Cal dir que la majoria de CIU no li dona a Sebastià Homs, drets de conquesta, els seus seguidors no crec estiguin d’acord amb la practica dels atracaments “legals” a la ciutadania, i com perverteix i distorsiona el concepte de democràcia una vegada més, fent servir la política no pas com una eina al servei del poble, sinó com un fi en si mateix, com un modus vivendi i eina mitjançant la qual enriquir-se personalment.
De l’oposició no es pot dir res, els 75 € més asignats “manu militari” pel Ilustrisim alcalde, no dona pels cafés i l’aigua, sigui a la Fleca, El Casal o el Punt Blau.
Es molt preocupant que al mateix temps que la pobresa i la marginació no paren d’augmentar, juntament amb la precarització de la majoria de ciutadans i ciutadanes, els sous dels politics convergents estiguin per sobre de la realitat econòmica de la majoria de la gent de Viladecavalls. Això dona que pensar...