sábado, junio 30, 2007

Els estudiants dels Vallès Occidental es treuen la selectivitat amb un 5,9 de mitjana

El 87,26 per cent dels gairebé 25 mil estudiants que es van examinar de les Proves d’Accés a la Universitat, aquest més de juny, les han aprovat. El percentatge és gairebé dos punts més baix que al 2006. La nota mitjana dels exàmens ha estat d’un 5,93, una qualificació lleugerament per sota del 6.02 de l’any passat.
A la comarca del Vallès Occidental, el percentatge d’aprovats ha estat del 86,82 per cent, més d’un punt per sota del general de Catalunya, i la nota mitjana ha estat de 5,90. Les matemàtiques, tant les generals com les aplicades a les ciències socials, són les assignatures amb els pitjors resultats. Tampoc arriba a l’aprovat la química i el català ha baixa la nota per sota del castellà. L’altra cara de la moneda són algunes de les assignatures no comunes. Com en els últims anys, la millor nota s’ha obtingut en francès, superior al 8. Aquest any han estat 111 els estudiants amb una nota igual o superior al 9 (al 2006 van ser 120).
En les pròximes setmanes se sabran les notes de tall que es requereixen per entrar a cada facultat. Els dies 2, 3 i 4 de juliol es pot reclamar o demanar una segona correcció dels exàmens. Finalment, el dia 18, tots els estudiants sabran si han entrat a la carrera que havien demanat.