sábado, junio 30, 2007

Continua la millora de l’economia vallesana

L’economia del Vallès Occidental a la segona meitat del 2006 va ser millor que la del primer semestre. Ho constata l’Enquesta de Conjuntura Econòmica que han elaborat conjuntament les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa.
Segons l’estudi, fet a partir de preguntes a 710 empreses de tots els sectors econòmics de la comarca, tres de cada deu empresaris manifesten que la marxa del seu negoci va millorar en la segona meitat de l’any mentre que dos de cada deu diuen haver empitjorat.
Els sectors metal·lúrgic, el químic i l’alimentari, els que evolucionen més positivament. La construcció, en canvi, ha viscut un refredament de la seva activitat, mentre que el sector tèxtil continua la seva reestructuració amb una evolució negativa.
Pel què fa a les previsions pel 2007, l’enquesta dels dues Cambres augura una continuïtat de la tendència positiva en la marxa dels negocis. El sector del comerç centra les expectatives més optimistes. La meitat de les empreses espera augmentar la seva facturació, sobretot en la indústria, i només un deu per cent creu que aquesta baixarà.
L’informe preveu que en aquest primer semestre del 2007 les indústries de la comarca treballin de mitjana a una capacitat del 75 per cent.
Finalment, i segons l’Enquesta de Conjuntura Econòmica del Vallès Occidental tres de cada quatre empresaris creuen que l’arribada del TGV a la comarca no facilitarà el transport de les seves mercaderies