miércoles, septiembre 26, 2007

Llum verda a la fusió dels laboratoris d'anàlisis clíniques

Llum verda a la fusió dels laboratoris d’anàlisis clíniques de Mútua i Hospital de Terrassa. Aquest dimecres al matí s’ha celebrat un consell de govern extraordinari del Consorci Sanitari de Terrassa on s’ha tractat aquest polèmic tema.
Amb 6 vots a favor i un en contra, el futur laboratori en xarxa comença a caminar, malgrat que tant a l’Hospital com a Mútua restaran laboratoris per a les gestions d’urgències i el servei diari. Encara no hi ha una data d’entrada en funcionament, tot i que els seus responsables esperen que sigui més breu que el procés que s’ha seguit per arribar a aquest acord.
S’obre ara un període de temps en què s’hauran de perfilar les característiques del projecte, tan econòmiques com tècniques. A més, es crearà una comissió de seguiment que comptarà amb la participació de totes les parts, incloent-hi els treballadors.
La reunió ha coincidit amb una nova protesta dels treballadors de l’Hospital que tenen por a que amb aquest projecte perillin els seus llocs de treball i una possible privatització del servei en un futur proper.
Per a Patricio Álvarez, president del comitè d’empresa, "No ens tanquem a un pacte o acord amb una empresa privada però pensem que és millor amb una empresa pública. Arribat el cas, si s’ha de fer, cal fer-ho dins d’un marc de justícia on cadascú aporti un percentatge determinat i proporcionalment rebi beneficis, si els ha de rebre. L’empresa pública no en rep, tot el que sobra, es reinverteix en bens d’equip. En canvi, la Mútua sí que en té i tot això crea un conflicte d’interessos que els polítics haurien d’aclarir i encara no ho han fet fins ara".
De fet, garantir els llocs de treball i una majoria pública han estat les condicions que ha posat l’Ajuntament per donar el seu vist-i-plau a la iniciativa. Responsables municipals asseguren que el nou laboratori, ubicat a Viladecavalls, guanyarà en qualitat i podrà fer proves que en aquests moments cap dels dos laboratoris pot fer per separat. A més es potenciarà la docència i la investigació